Rengjøring av områder som ikke omfattes av det daglige renholdet

På samme måte som de fleste av oss har vårrengjøring hjemme, er det behov for hovedrengjøring på arbeidsplassen.

Ved en hovedrengjøring rengjøres områder som ikke omfattes av det daglige renholdet. Hvor ofte det er behov for hovedrengjøring er avhengig av virksomhetens art og lokalenes beskaffenhet. Generelt anbefaler vi at hovedrengjøring gjennomføres en gang per år.