Vi hjelper privatpersoner med flyttevask

Vårt miljø-ledelsessystem er utarbeidet, iverksatt og driftet i henhold til NS-EN ISO 14001:2015. Organisasjonen har etablert, dokumentert, iverksatt, vedlikeholder og forbedrer kontinuerlig sitt miljø-ledelsessystem i henhold til denne standarden.

Miljø-politikk

Virksomhetens ledelse har fastsatt organisasjonens miljø-politikk og formidlet denne til alle sine medarbeidere. Ledelsen har forpliktet seg til kontinuerlig å arbeide med forbedringer av virksomhetens miljøledelse.

Dette skal oppnås ved å:

  • Definere virksomhetens vesentlige miljøaspekt
  • Fastsette miljømål
  • Fastsette og styre etter årlige miljøprogram
  • Overholde lovbestemte og andre krav
  • Lære opp og bevisstgjøre alle medarbeidere
  • Velge miljøbevisste leverandører
  • Miljøprogrammet revideres av ekstern revisor årlig og resertifiseres etter standarden hvert tredje år

Renholdsmidler / allergiforebygging

Alle renholdsmidler vil være miljømerket og HMS datablader være tilgjengelig for alle ansatte / brukere.

Dersom oppdragsgiver ønsker, kan luktfrie rengjøringsmidler benyttes for å unngå allergiske reaksjoner. Ved forebygging av allergi er et godt renhold nødvendig.
Hvor rent et område er til enhver tid, er avhengig av rengjøringsfrekvens. Dvs. tiden mellom hver gang området rengjøres.