Adresse:
Nordtvetveien 7B 0952 Oslo

Epost: firmapost@rs-oslo.no
Org. nr: 975 831 469

Kjell Retterholt
Telefon: 97929999

Sutharsan Panchalingem
Telefon: 46607777